Zarejestruj się i uzyskaj ROK ZA DARMO!

-
-

Co to jest Loteria Zielonej Karty?

PERMANENT RESIDENT CARDRząd Stanów Zjednoczonych wydaje corocznie 55 000 zielonych kart w ramach programu Diversity Immigrant Visa Program, znanego pod nazwą Loterii Zielonej Karty. Składający podania są wybierani losowo przez system komputerowy. Jeśli główny wnioskodawca zostanie wybrany, małżonek(-ka) i niezamężne dzieci poniżej 21 roku życia będą mogli ubiegać się o status stałego rezydenta w Stanach Zjednoczonych.

Organizacja zapewnia USAGCL Free Green testu kwalifikującego, karty dla każdego. W celu wzięcia udziału w programie loterii zielonej karty DV, należy to badanie kwalifikowalności i upewnić się, on / ona następująco spełnia wymogi ubiegania się o zieloną kartę programu. Zielone warunki kwalifikowalności kart są określone przez Departament Stanu USA.